เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

สำนักงาน Amarit

amarit-office-01

 

  • ลักษณะของโครงการ     
:         เป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 6,000 ตร.ม.
  • เจ้าของโครงการ
:

Amarit And Associate Co.,Ltd. 

  • เจ้าของโครงการ
:

ออกแบบ
-     ออกแบบโครงสร้าง
-     ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
-     ออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล
-     ออกแบบระบบเครื่องกลและระบบปรับอากาศ

  • มูลค่าโครงการ
: 70 ล้านบาท
  • บริษัทที่ร่วมออกแบบ
:

บริษัท เอเซเว่น คอปเปอร์เรชั่น จำกัด (ออกแบบงานสถาปัตยกรรม)

  • สถานะของโครงการ
:

 

การก่อสร้างแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2548

 

Images Gallery

 

 

 

Share